Punkt Konsultacyjny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Image

PUNKT KONSULTACYJNY

ImageImageImage

Projekt „Trzymajmy się razem – obsługa sopockiego Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Liderem i realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku, w partnerstwie z Urzędem Miasta Sopotu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sopocie oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni.

W ramach projektu „Trzymajmy się razem – obsługa sopockiego Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej” uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z profesjonalnego doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz krajowych.

Indywidualnie spotkania doradcze odbywać się będą w Punkcie Konsultacyjnym znajdującym się w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ul. Czyżewskiego 16, w Sopocie.

Punkt Konsultacyjny prowadzony jest przez specjalistów ds. pozyskiwania  funduszy UE, którzy świadczą bezpłatne porady m.in. w następujących zakresach tematycznych:

  • źródła informacji dot. funduszy europejskich,
  • pozyskiwanie finansowania ze środków zewnętrznych ( m.in.: środki z UE, krajowe, fundusze norweskie) tj.: pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektu i potrzebnej dokumentacji, przygotowanie budżetu itp.,
  • zarządzanie projektami (pomoc doradcza w realizacji projektu, jego rozliczaniu,  tworzeniu sprawozdań merytorycznych i finansowych),
  • zapoznanie z działalnością Instytucji, do których należy składać wnioski aplikacyjne oraz ich punktów konsultacyjnych.

Każda z Sopockich Organizacji Pozarządowych, będzie mogła bezpłatnie skorzystać z doradztwa indywidualnego, umawiając się osobiście bądź telefonicznie, na spotkanie z konsultantem.

W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego, uczestnicy projektu otrzymywać będą systematycznie co miesiąc „Newsletter”, w którym znajdą wiadomości dotyczące aktualnie ogłoszonych  konkursów, finansowanych ze środków  unijnych oraz krajowych.

Poniżej znajdą Państwo do pobrania Kartę Informacyjną (którą po wypełnieniu i proszę odesłać do Punktu Konsultacyjnego w celu bardziej efektywnego wsparcia w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich) oraz aktualny „Newsletter”.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.


Punkt Konsultacyjny

ul. Czyżewskiego 16, 81-706 Sopot
tel/fax: (058) 551-45-33
e-mail: biuro@scop.pl
biuro@gdansk.frdl.pl

GODZINY OTWARCIA:

  • poniedziałek, środa, czwartek oraz piątek w godzinach: 8.00-16.00
  • środy: 10.00-18.00

Comments are closed.