ETYKA W DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI W URZĘDZIE

07 kwietnia, 19 maja 2011 r.

Adresaci pracownicy Jednostek Samorządu Terytorialnego różnego szczebla
Program: 1. Etyka w życiu administracji samorządowej
– stan faktyczny
- etyka w życiu publicznym
– oczekiwania otoczenia zewnętrznego urzędu wobec urzędników
- zasada służby publicznej
- zasada bezinteresowności i profesjonalizmu
- zasada obiektywizmu
- prawość
- odpowiedzialność
- jawność
- uczciwość 

2. Normy ludzkiego zachowania w relacjach panujących w środowisku pracy urzędnika
- relacje współpracownik, podwładny, przełożony

3. Identyfikacja własnych wartości moralnych z systemem wartości urzędu

4. Wizerunek urzędnika a wizerunek urzędu
– ideał
- misja osobista a etyka zawodowa

5. Nieetyczne zachowania urzędników, zjawisko korupcji
- studium przypadków

Wykładowca wieloletni trener i doradca firm związanych z polityką, biznesem, i mediami, właściciel firmy PR, członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
Opiekun Szkolenia Natalia Kłos
Miejsce szkolenia Zajęcia odbywać się będą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 1 – budynek CTO „Zieleniak”, sala nr 507, V piętro, godz.10.00-15.00
Cena 277 zł obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikaty i bufet w czasie przerwy. W przypadku realizacji tego szkolenia u Państwa, dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2418 zł

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA – KLIKNIJ – wypełnij i wyślij faksem

lub wypełnij poniżej:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Nazwa Instutucji / firmy (wymagane)

Adres ( wymagane)

NIP (wymagane)

Telefon / Fax (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Nazwa szkolenia

Zgłaszane osoby Imie i Nazwisko / stanowisko

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności szkoleniowej FRDL OR.

Forma płatności:  przelewem na konto po otrzymaniu faktury

Mam świadomość że nie zgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 5 dni przed terminem spowoduje obciążenie Państwa 50 % kosztów ogólny

Zgłaszający - imię i nazwisko (wymagane)


Comments are closed.